domingo, 24 de julio de 2016

UNIDADES MIXTAS DE INVESTIGACIÓN 2016

Nueva convocatoria de las ayudas para la creación o consolidación de UNIDADES MIXTAS DE INVESTIGACIÓN (OI+empresa) convocadas por la GAIN.

En esta ayuda sólo recibe subvención el Organismo de Investigación de la UMI, la aportación de la Empresa a la UMI es únicamente para alcanzar el presupuesto mínimo requerido.

Este programa está destinado a la puesta en marcha o consolidación de UMIs destinadas al desarrollo de actividades de I+D, con un presupuesto mínimo de 2.000.000 de euros, a ejecutar durante las anualidades 2016 a 2019 (antes 31/10/2019).

La ayuda está formada por una subvención del 30% sobre presupuesto de la UMI, con un máximo de ayuda de 1.500.000e.

El plazo de solicitud de las mismas finaliza el próximo 22 de agosto.

Adjuntamos resumen de la convocatoria:


AXUDAS PARA UNIDADES MIXTAS DE INVESTIGACIÓN
IN853A
ENTIDADE OFERTANTE
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN
BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA
RESOLUCIÓN do 17 de Xullo de 2016 (DOG 21 de Xullo de 2016, páx. 31.754)
OBXECTO
–Configurar grupos mixtos de traballo entre organismos de investigación e empresas que se convertan en catalizadores do desenvolvemento de liñas de I+D.
–Desenvolver proxectos de alto impacto intensivos en coñecemento.
–Posta en valor dos grupos de investigación.
–Aproximar os organismos de investigación á empresa.
–Atraer a Galicia liñas de I+D.
–Incentivar a transferencia de resultados da I+D ao mercado.
BENEFICIARIOS
ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN que teñan constituída ou vaian a constituír unha Unidade Mixta de Investigación cunha EMPRESA (ou 2 empresas cando exista complementariedade e participación equilibrada)
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Aliñadas cos RETOS ESTRATÉXICOS e PRIORIDADES da RIS3 GALICIA (ver tamén ANEXO I da RESOLUCIÓN)
APORTACIÓNS Á UMI E CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN:
   -PERSOAL PROPIO (dedicación mín 50%): investigadores, técnicos e demais persoal auxiliar (non administrativo). Excluído persoal cuberto polas dotacións previstas na Lei de Orzamentos Xerais do Estado ou nas leis de orzamentos da CC.AA.;
   -PERSOAL NOVA CONTRATACIÓN (100%);
   -Amortización de EQUIPAMENTO TECNICO E MATERIAL INSTRUMENTAL de nova adquisición: adquisición equipos novos e a súa instalación, licenzas e renovacións de licenzas de software específico;
   -SERVIZOS TECNOLÓXICOS EXTERNOS como análises e ensaios de laboratorio, enxeñaría para a montaxe e operación, estudos e actividades complementarias, consultorías, asistencias técnicas e servizos equivalentes;
   -MATERIAIS, SUBMINISTRACIÓN E SIMILARES. Excluído material de oficina en consumibles informáticos;
   -SUBCONTRATACIÓN CON OIs ou EMPRESAS (MÁX 50%);
   -PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DOS RESULTADOS (MÁX 2%);
   -VIAXES e ALOXAMENTOS (MÁX 5%);
   -COSTES INDIRECTOS: 10%xPERSOAL.
 
 
A EMPRESA non recibe subvención, os seus conceptos só son válidos para acadar o orzamento mínimo da UMI.

EMPRESA:
   +Achega monetaria: transferencia ao OI para que este destine aos seus CONCEPTOS.
   +Achega medios propios:
     -PERSOAL PROPIO DESPRAZADO A GALICIA (ded mín 25%);
     -PERSOAL NOVA CONTRATACIÓN (ded mín 50%);
     -RESTO CONCEPTOS: Idem OI.
DURACIÓN
3 anos (MÁX 31/10/2019)
ORZAMENTO MÍNIMO
2.000.000€ onde empresa aportará mín 1.000.000€ e mín 40% e OI mín 10%.
CONTÍA DA AXUDA
30% sobre ORZAMENTO TOTAL DA UMI cun MÁX 1.500.000€
PRAZO REALIZACIÓN GASTOS E PAGOS
1o ano: SINATURA DO ACORDO DE CONSTITUCIÓN ou CONSOLIDACIÓN DA UMI - 31/10/2016
Resto anos: 1/11/n-1 - 31/10/n
PRAZO SOLICITUDE
22/AGOSTO/2016
ANTICIPO
50% anualidade tras Resolución de Concesión sen garantías
CONCORRENCIA COMPETITIVA
Si
COMPATIBILIDADE OUTRAS AXUDAS
Si
Si está interesado en solicitar estas ayudas, puedes llamar al teléfono de Serviguide +34-986443311 o contactar por correo con nosotros en la dirección innovacion@serviguide.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario

""